Dzielimy się radością

W Oktawie Urodzin Sługi Bożej, u początku Nowego Roku pragniemy podzielić się radością
z ostatnich dni:

Matce Kazimierze za wyproszoną łaskę wyprowadzenia z krytycznego stanu zdrowia Piotra dziękuje Mama. W dalszym ciągu prosimy Matkę Kazimierę o wstawiennictwo.


Rozpocznijmy Nowy Rok z Matką Kazimierą




Myśli Matki na każdy dzień stycznia:


1. Miłością ogarniaj wszystkich.

2. (...) rozbudzajmy ducha żarliwości i szczerej ofiary.

3. Módlcie się o tę świętą miłość Bożą, bo tego nam jedynie potrzeba, ale z tą miłością niech się łączy miłość bliźniego, miłość wzajemna, tej miłości Pan Jezus się domaga.

4. (...) hasło nasze: "Wszystko dla Jezusa" niech wyciśnie pieczęć na wszystkich naszych sprawach.

5. Ufaj Bogu, a w twej nędzy wspierać Cię będzie.

6. "Wszystko dla Pana Jezusa". Ta myśl doda nam siły [do] zwycięstwa nad trudnościami.

7. Czuwaj, bo życie niedługie, a wieczność bezgraniczna.

8. Niech te trzy cnoty: wiara, nadzieja i miłość przewodniczą Ci w doli i niedoli wszelakiej, a zawsze będziesz szczęśliwa.

9. Jak jednego dnia więcej się zaniedbasz - żałuj tej straty i znów na nowo zaczynaj, ale nigdy nie trać ufności.

10. (...) wszelkie cierpienie to droga wybranych - oby tylko umieć wykorzystać te dane nam skarby.

11. Roztropność zawsze powinna nam przewodniczyć i o nią modlić się należy.

12. (...) wszystko, co Bóg daje, to dla naszego dobra.