17 kwietnia 2018 r.Prosząc o dar beatyfikacji Matki Kazimiery, zanosimy przed Boży tron, za wstawiennictwem Sługi Bożej, wszystkie przesyłane prośby o modlitwę. Ogarniamy wstawiennictwem także wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie procesu Matki Kazimiery, wszystkich chorych, cierpiących i oddanych ich służbie.

Litania do Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko Boża Nieustającej Pomocy, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Święty Kazimierzu, módl się za nami.
Sługo Boża Matko Kazimiero,- swoim życiem ukazująca Boga jako Ojca wszystkich ludzi, przyczyń się za nami,
- gorąco miłująca Matkę Najświętszą,
- wierna córko Ojca Honorata,
- od dzieciństwa poświęcona Chrystusowi przez ślub czystości,
- z radością kontemplująca tajemnice różańca,
- niewiasto ewangelicznych błogosławieństw,
- naśladująca Chrystusa w ubóstwie i pokorze,
- miłosierna samarytanko w służbie cierpiącym,
- gorliwa zakonnico,
- wzorze dla sióstr,
- wychowawczyni licznych pokoleń młodzieży,
- założycielko zgromadzenia posługującego chorym i ubogim,
- sumiennie spełniająca swoje obowiązki,
- bezwzględnie zwalczająca swoje wady,

17 marca w Kozienicach

17 marca w godzinach 7.00 – 18.00 Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea z Kozienic (siostry z Domów Zmartwychwstania Uli, Asi i Edyty - 26 osób) podjęła adorację Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie wystawionym w kaplicy pw. św. Józefa przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Kozienicach.

Podczas adoracji zanoszone były modlitwy o rychłą beatyfikację Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej oraz przedstawiane Panu prośby za Jej wstawiennictwem. W czasie dnia skupienia przedstawiony był również program poświęcony Założycielce Zgromadzenia przygotowany przez Siostry Franciszkanki od Cierpiących, podczas którego można było zapoznać się z fragmentami pism Matki. Adoracja zakończyła się wspólną Mszą świętą.