13 października 2017 r. - Święto bł. Honorata Koźmińskiego

W czasie trwania procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w szczególny sposób dziękujemy za dar bł. Honorata Koźmińskiego, Ojca Rodziny Honorackiej. To z Jego inspiracji Matka Kazimiera utworzyła nasze zgromadzenie – Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. W swoich naukach kierowanych do sióstr, wiele razy podkreślała znaczenie o. Honorata dla rozwoju zgromadzenia, odwoływała się do Jego nauczania i udzielanych wskazówek, uważając go za Ojca Zgromadzenia. We wspólnotach siostry modliły się o kanonizację Ojca, za wszystkie zgromadzenia honorackie, prosząc o wierność charyzmatom.


Prośby i podziękowania

Proszę o modlitwę w intencji K., aby Bóg Miłosierny uwolnił go od wszelkiego rodzaju grzechu nieczystości, pornografii i samogwałtu. Aby Pan skruszył i nawrócił jego serce,(8.09.)

Bardzo proszę o modlitwę o cud uzdrowienia dla bardzo chorej i cierpiącej B. (25.09.)

Pragnę złożyć świadectwo wysłuchanej modlitwy w intencji K. Tak jak prosiliśmy, Bóg uwolnił go od wszelkiego grzechu nieczystości. K. wyspowiadał się i szczerze nawrócił. Żyje według słowa Boga. Bóg bardzo szybko zadziałał, nie upłynął nawet miesiąc naszych modlitw. Chwała Panu! (28.09.)

Proszę o modlitwy w intencji chorej mamy H. przebywającej w szpitalu - o wyjednanie u Boga Wszechmogącego łaski powrotu do zdrowia, dodanie jej sił oraz szczęśliwie wykonane operacje i zabiegi. (4.10).

Szczęść Boże,
Proszę Siostry o modlitwę o dar potomstwa dla Małgosi i Piotra. Bóg zapłać (5.10.)


Proszę...
- o pomoc w dojściu do prawdy w sprawie Dariusza,
- o szczęśliwy przebieg ciąży dla Joanny,
- o potrzebne łaski i siły dla Iwony. (8.10.)
Msza św. o łaskę beatyfikacji Kazimiery Gruszczyńskiej (17.09.2017 r.)


Obchody 90. rocznicy śmierci i modlitwa o beatyfikację sługi Bożej matki Kazimiery Gruszczyńskiej
- Ten kwiat rozkwitł na pogorzelisku, po upadku powstania styczniowego, niosąc nadzieję na niepodległość - w ten sposób rolę sługi Bożej matki Kazimiery Gruszczyńskiej obrazowo opisał Krzysztof Reczek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kozienicach.
- Matka Kazimiera, nasza rodaczka, pochodząca z Kozienic, wpisała się w szerokie grono kobiet, które zawalczyły o polskość i katolicyzm, gdy upadło powstanie styczniowe. Ona miała wielką i głęboką motywację religijną. To był czas pozytywizmu, czasem niesłusznie postrzeganego jako czas jakoś zimny. Matka Kazimiera w tym okresie pokazała gorące serce, dbające o polskość - mówi dyr. Reczek.