W przededniu Święta Niepodległości, o wolności myśląc…

Sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska, kobieta „exodusu”. Od niewoli do wolności

1     Urodzona w niewoli lecz nie zniewolona

W kozienickim dworku
         Był grudzień 1848 roku. W Oktawie Bożego Narodzenia, w swoim drewnianym dworku przy ul. Brzóskiej 39 w Kozienicach państwo Gruszczyńscy oczekiwali narodzin drugiego dziecięcia. Było to małżeństwo, które wśród miejscowej ludności cieszyło się szczególnym szacunkiem i zaufaniem. W jednym ze wspomnień czytamy, że „wyróżniali się szczególniejszą sympatią ogółu dla swych cnót obywatelskich, celowali wszędzie swą nadzwyczajną sumiennością, prawością i szlachetnością swego charakteru”[1]. Pan Andrzej Gruszczyński był człowiekiem niezwykłej prawości, obowiązkowości i silnej woli; w gronie rodziny cieszył się ogromnym autorytetem[2]. Natomiast jego małżonkę Józefę z Chrzanowskich, cechowała roztropność, zaradność, męstwo, zdolności wychowawcze i głęboka religijność. Jak pisze Ignacy Kozielewski, „była pięknym typem polskiej niewiasty, dla której miłość Boga była równa obowiązkom, a obowiązki obejmowały dom rodzinny, ale też w jego cichych ścianach niedostępnych dla wroga, kryła się Polska”[3].
         W domu wyjątkowo pielęgnowano tradycje patriotyczne. Warto podkreślić, że w czasach świetności (XVI-XVII w.) Gruszczyńscy byli kasztelanami województwa wieluńskiego, sieradzkiego, gnieźnieńskiego, kaliskiego, nakielskiego. Brali oni czynny udział w życiu politycznym Polski – w swoich ziemiach podpisywali elekcję królów, itp. Z rodu Gruszczyńskich wywodziło się wielu znamienitych Polaków. Byli to m.in.: Jan Gruszczyński – biskup kujawski i kanclerz pomorski, a także bł. Wincenty Kadłubek (+1223) biskup krakowski, cysters, kronikarz polski. Wspomnienia i tradycje rodowe mówią o czasach rozbiorów i walk narodowowyzwoleńczych, gdy „dawali oni świadectwo odwiecznej prawdzie”[4]. Państwo Gruszczyńscy Byli głęboko przywiązani do religii katolickiej, w rodzinie od kilku pokoleń szczególnie dbano o kult świętych (przede wszystkim czcią otaczano św. Józefa), o wierność modlitwie, o  uczestnictwo we mszach świętych czy innych nabożeństwach liturgicznych, w domu rozbrzmiewał śpiew polskich pieśni. Także troska o świątynię była dla nich czymś naturalnym[5].

Przywołując wstawiennictwa Sługi Bożej Matki Kazimiery prosimy:

- o potrzebne łaski i udaną operację kręgosłupa dla 16-stoletniej Wiktorii
- w intencji zdrowia i spokojnych nocy dla Stefana
- o zdrowie i bezpieczną podróż dla Olusia i jego rodziców oraz o światło Boże dla lekarzy.

Wierna Bogu i Kościołowi

Matka Kazimiera była wierną córką Kościoła. "Miała obszerne informacje z zakresu życia kościelnego w Polsce ówczesnej, wielkie uznanie i przywiązanie do Stolicy Apostolskiej i hierarchii kościelnej"„Wielki szacunek miała Matka dla duchowieństwa, kapłanów, nie uważała na swój wiek i swoją godność. Zawsze schylała się, by ucałować rękę kapłana przy przywitaniu czy pożegnaniu”. "Spieszyła z pomocą zagrożonym kapłanom i zakonom ukrytym". W zachowanej dokumentacji  istnieje jeszcze wiele podobnych świadectw. Siostrom franciszkankom od cierpiących, Założycielka troskę o sprawy Kościoła oraz  obowiązek modlitwy za jego pasterzy pozostawiła w duchowym dziedzictwie. Odpowiadając na to wezwanie Sługi Bożej, łączmy się w tych trudnych czasach w modlitwie o umocnienie i zachowanie w wierności wszystkich kapłanów. Prośmy o potrzebne dla nich łaski przez wstawiennictwo najlepszej z matek – Matki Bożej Bolesnej:Aby powiększyć - kliknij w  tekst  :)

17 października 2017 r.Prosząc o dar beatyfikacji Matki Kazimiery, zanosimy przed Boży tron, za wstawiennictwem Sługi Bożej, wszystkie przesyłane prośby o modlitwę. Ogarniamy wstawiennictwem także wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie procesu Matki Kazimiery, wszystkich chorych, cierpiących i oddanych ich służbie.

Litania do Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko Boża Nieustającej Pomocy, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Święty Kazimierzu, módl się za nami.
Sługo Boża Matko Kazimiero,- swoim życiem ukazująca Boga jako Ojca wszystkich ludzi, przyczyń się za nami,
- gorąco miłująca Matkę Najświętszą,
- wierna córko Ojca Honorata,
- od dzieciństwa poświęcona Chrystusowi przez ślub czystości,
- z radością kontemplująca tajemnice różańca,
- niewiasto ewangelicznych błogosławieństw,
- naśladująca Chrystusa w ubóstwie i pokorze,
- miłosierna samarytanko w służbie cierpiącym,
- gorliwa zakonnico,
- wzorze dla sióstr,
- wychowawczyni licznych pokoleń młodzieży,
- założycielko zgromadzenia posługującego chorym i ubogim,
- sumiennie spełniająca swoje obowiązki,
- bezwzględnie zwalczająca swoje wady,
- posłuszna hierarchii kościelnej,
- z pogodnym obliczem zgadzająca się z wolą Bożą,
- pocieszająca chorych, smutnych i złamanych na duchu,
- cierpliwie znosząca wszelkie cierpienia i choroby,
- wzorze bezgranicznego zaufania Opatrzności Bożej,
- pragnąca wypełnić wolę Boża w najdrobniejszej sprawie,
- kochająca krzyż,
- zatroskana o świętość i zbawienie własne i bliźnich
- wierna swemu powołaniu aż do końca,
- orędowniczko nasza u Jezusa i Maryi.

Sługo Boża Matko Kazimiero, przyczyń się za nami!

Modlitwa: Boże, najlepszy Ojcze, bądź uwielbiony za powołanie Kazimiery Gruszczyńskiej do służby w Kościele. Ona wielkodusznie odpowiedziała na otrzymany dar i stała się matką nowej rodziny zakonnej. Pełna obecności Ducha Świętego, na wzór Chrystusa niosła pomoc i pociechę chorym, cierpiącym i strapionym. Pokornie Cię proszę, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, udziel mi za jej przyczyną łaski... i spraw, aby dostąpiła chwały ołtarzy we wspólnocie Ludu Bożego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 19.11.2014, Nr 3803/D/2014.

13 października 2017 r. - Święto bł. Honorata Koźmińskiego

W czasie trwania procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w szczególny sposób dziękujemy za dar bł. Honorata Koźmińskiego, Ojca Rodziny Honorackiej. To z Jego inspiracji Matka Kazimiera utworzyła nasze zgromadzenie – Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. W swoich naukach kierowanych do sióstr, wiele razy podkreślała znaczenie o. Honorata dla rozwoju zgromadzenia, odwoływała się do Jego nauczania i udzielanych wskazówek, uważając go za Ojca Zgromadzenia. We wspólnotach siostry modliły się o kanonizację Ojca, za wszystkie zgromadzenia honorackie, prosząc o wierność charyzmatom.